• ✓ VŠECHNY NAŠE KARAVANY JSOU HAVARIJNĚ POJIŠTĚNY
 • ✓ PŘI PŘEDÁNÍ KARAVANU JE U NÁS MOŽNO VÝHODNĚ POJISTIT KAUCI A TO I S CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍM
 • ✓ PŘED ZAPUJČENÍM KARAVANU JE VŽDY PROVEDNA DEZINFEKCE INTERIÉRU GENERÁTOREM OZÓNU
 • ✓ VŽDY PEČLIVĚ VYSVĚTLÍME POUŽÍVÁNÍ KARAVANU A JEHO VYBAVENÍ
 • ✓ KE KAŽDÉMU KARAVANU POSKYTUJEME ZRCÁTKA A NOSIČ NA 2 JÍZDNÍ KOLA ZDARMA
 • ✓ NABÍZÍME STÁLOU TELEFONICKOU PODPORU BĚHEM VAŠEHO POBYTU V NAŠICH KARAVANECH
 • ✓ DĚKUJEME ZA VAŠI DŮVĚRU A BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT – TOMÁŠ A MARTINA STAŇKOVI

  Novinky

 Burstner 430TS

 

 Elektrokoloběžka VSETT 8

 

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TOMÁŠ STANĚK - STANĚKRENT

 

 1. PROVEDENÍ REZERVACE

 Rezervaci karavanu a vybraného příslušenství je možno provést přímo z webového rozhraní (www.stanekrent.cz) nebo telefonicky na tel. 777284125 (777284124), případně osobně.

 Pro platnou rezervaci je nutno uvést v případě fyzické osoby jméno a příjmení, bydliště, číslo občanského průkazu, datum narození, číslo řidičského průkazu, v případě právnické osoby bude třeba uvést IČ, DIČ, sídlo firmy, jméno a příjmení, bydliště, číslo občanského průkazu, číslo řidičského průkazu oprávněné a zplnomocněné osoby firmy. Během procesu rezervace přes webové rozhraní budete vyzváni k odsouhlasení obchodních podmínek a schválení nakládání s osobními údaji.

 V zadávacím formuláři na webovém rozhraní je možno nastavit typ žádaného karavanu, den zahájení zápůjčky den ukončení zápůjčky (upřesnění časů zahájení a ukončení zápůjčky je zadáváno v samostatném textovém poli), dále je možno vybrat příslušenství zaškrtávací podobou. Během zadávání zápůjčky se průběžně aktualizuje cena zápůjčky. Pokud je zápůjčka zahájena po 17. hodině, tento den již nebude účtován. Půjčovat karavany je možno po domluvě v pracovní dny (pondělí – pátek) od 9 do 18 hodin, v sobotu a ve svátek je zavřeno a karavany není možno půjčovat ani vracet, v neděli případně v den posledního svátečního dne před dnem pracovním je možno karavany půjčovat a vracet od 16. hodin, , v období od 1.7. do 31.8. je minimální placená doba zapůjčení karavanu 4 dny, pokud pronajímatel nestanoví výjimku), mimo toto období je minimální placená doba 3 dny.

 

 1. SLOŽENÍ REZERVAČNÍ ZÁLOHY

 Po provedení zadání osobních údajů a výběru všech položek na webovém rozhraní je třeba odsouhlasit cenu uváděnou systémem a termín zápůjčky. Po odeslání objednávky pronajímatel zašle potvrzující e-mail s podklady k zaplacení rezervační zálohy (číslo účtu 162679546/0300 vedený u ČSOB Kladno) a případně upřesní možnosti časů zahájení a ukončení zápůjčky. Rezervační záloha je stanovena na 2.000,- Kč, tato částka se odečítá při převzetí karavanu pronajímatelem od půjčovného, v případě neuskutečnění zápůjčky není tato rezervační záloha vratná, pokud je nájem ukončen před dojednaným termínem ukončení, částka za půjčovné se touto skutečností nemění.

 

 1. POTVRZENÍ REZERVACE

Po odeslání všech údajů nájemcem zasílá systém informace pronajímateli k dalšímu zpracování, po připsání rezervační zálohy na účet pronajímatele pronajímatel odesílá potvrzení platnosti rezervace spolu s návrhem „Smlouvy o pronájmu“. V případě nepřipsání rezervační zálohy na účet pronajímatele do 5 kalendářních dnů je rezervace neplatná, pronajímatel bude nájemce o této skutečnosti informovat.

 V případě technické závady bránící uskutečnění zápůjčky bude nájemci vrácena rezervační záloha v plné výši, bez dalších finančních vyrovnání.

 

 1. PŘEVZETÍ KARAVANU

 Převzetí karavanu je realizováno v dojednaném čase určeného data.

 Nájemce při předávání složí pronajímateli kauci ve výši 15.000,- Kč a celkovou výši nájemného poníženou o rezervační zálohu.

 Karavan pronajímatel připojí k tažnému vozidlu včetně zapojení elektrických obvodů a pojistného lanka, je vyzkoušena funkčnost světel a připojovacího systému, následně je provedena instruktáž obsluhy karavanu, jeho vybavení a nezbytné administrativní úkony.

 

 1. UŽÍVÁNÍ

 Pro řízení karavanu stačí řidičské oprávnění skupiny „B“ a to v případě, že celková hmotnost soupravy nepřekročí 3500kg, pokud je celková hmotnost soupravy přes 3500 kg, ale nepřesahuje 4250 kg, je k řízení soupravy nutné řidičské oprávnění skupiny „B“ doplněné o harmonizační kód 96, pokud celková hmotnost soupravy překročí 4250 kg je nutné řidičské oprávnění skupiny „BE“.

 V karavanech je umístěno osvědčení o technickém průkazu a potvrzení o zákonném pojištění (zelená karta), číslo na asistenční službu pokrývající odtah do nejbližšího servisu nebo případnou opravu pneumatiky. Další jednotné vybavení: rezervní kolo, zvedák, klíč na kola, klička na opěrné nohy, jedna či dvě plynové lahve, redukce a kabel 220V o minimální délce 15m pro připojení karavanu na zdroj elektrické energie, kanystr na pitnou vodu a na odpadní vodu z umyvadla, dřezu a sprchy.

 Před odjezdem je třeba vždy zkontrolovat vysunutí opěrných noh, zavření oken včetně střešních, zajištění nábytku a zavření plynových lahví, je zakázáno nakládání jakéhokoliv vybavení a zavazadel do obytného prostoru karavanu, k ukládání je nutno využívat úložné prostory a to tak, že těžké vybavení jako například nápoje, konzervy a podobně se ukládají vždy co nejníže k podlaze karavanu.

 Během zápůjčky není dovoleno provádět jakékoli úpravy a zásahy do konstrukce a vybavení karavanu, díly a vybavení poškozené nájemcem budou vyúčtovány zaplaceny z kauce, v toaletě je nutno využívat chemii v doporučeném dávkování, při převzetí karavanu nájemcem je vždy nádoba na fekálie připravena k prvotnímu použití, v případě potřeby je možno karavan dovybavit náhradní chemií ( jedna dávka á 40,- Kč), je zakázáno v toaletě používat tvrdé toaletní papíry.

V případě závady na pneumatice je nutno vždy ihned poškozenou pneumatiku vyměnit za rezervní, následně navštívit nejbližší pneuservis a závadu nechat opravit tak, aby v karavanu bylo vždy funkční rezervní kolo, závadu vždy telefonicky ohlásit pronajímateli.

Pokud dojde k jakémukoliv poškození v důsledku autonehody, má nájemce povinnost vždy přivolat k nehodě policii a sepsat záznam o dopravní nehodě, v případě zavinění nájemcem je tato skutečnost blíže specifikována v „Nájemní smlouvě“, vždy je nutno pořídit fotodokumentaci a informovat pronajímatele.

 V případě ostatních poškození je nájemce povinen neprodleně závadu ohlásit pronajímateli tak, aby bylo možno zajistit co nejdříve potřebné díly, to platí i v případě, že dojde k závadě v důsledku nepředvídatelné technické závady, průběžné konzultace ohledně užívání vybavení je možno provádět telefonicky na tel. 777284124 nebo 777284125.

 Karavan je v základu vybaven plynovou lahví na PB, v případě výměny náplně je nájemce povinen po odpojení plynové lahve odpojit plynovou redukci a tuto následně umístit na novou plynovou lahev, účtenka za výměnu náplně bude uhrazena pronajímatelem.

 Pro vyrovnání karavanu v příčné ose je nutno použít hydraulický zvedák umístěný na rám karavanu za kolo, případně je možné použití nájezdového klínu. Opěrné nohy karavanu slouží pouze pro fixaci polohy karavanu tak, aby nedocházelo k jeho pohupování.

 Pokud je karavan vybaven stabilizačním zařízením, je nutno vždy před připojením karavanu provést odmaštění připojovacího zařízení (koule) automobilu.

 

 1. ÚKLID PŘED NAVRÁCENÍM

 Karavan je nutno vždy před navrácením uklidit – vytřít podlahu a úložné prostory, vyčistit lednici, vařič a dřez, vysát prach na čalounění, v koupelně vyčistit toaletu, vylít nádobu na fekálie a provést její vypláchnutí čistou vodou, umýt a vyčistit umyvadla a vaničky, očistit zrcadla.

 V případě předání neuklizeného karavanu bude účtován poplatek ve výši 2.000,- Kč, částka bude odečtena z kauce - posouzení je provedeno pronajímatelem.

V karavanech není dovoleno kouřit, v případě zjištění zápachu z cigaret uvnitř karavanu bude z kauce stržena pokuta ve výši 5.000,- Kč.

 

 1. VRÁCENÍ KARAVANU

 Karavany se vracejí po předchozí dohodě na dané místo určení a v dojednaný čas, pokud dojde k prodlení z důvodu nepředvídatelných okolností (dopravní zácpy, objížďky, technické závady na tažném vozidle apod.) je nutno pronajímatele neprodleně o této skutečnosti informovat a dojednat náhradní čas navrácení karavanu. V případě nedodržení termínu navrácení karavanu bude za každý den přes dojednaný termín účtována pokuta ve výši 4.000,- Kč, tato bude odečtena z kauce. V případě ztráty klíčů, dokladů či jiného vybavení bude účtován poplatek ve výši 4.000,- Kč.

 

 1. OSTATNÍ

Stálým zákazníkům poskytujeme individuální slevy, tyto jsou dojednány mimo rezervační systém, rezervace je možno provádět osobně i telefonicky, rezervace je platná vždy po připsání rezervační zálohy na náš účet a po odeslání potvrzujícího e-mailu na nájemcem uvedenou e-mailovou adresu.